Felleskjøpet vil hente landbruksplast på gårdene

Felleskjøpet vil hente landbruksplast på gårdene

Denne sesongen vil Felleskjøpet teste ut innsamling av landbruksplast. Landbruksplast på avveie er verken bra for miljøet eller for landbrukets omdømme, og nå vil Felleskjøpet ta samfunnsansvar ved å samle inn plasten.

HVORDAN VIL PILOTPROSJEKTET FUNGERE?

Tanken er at i stedet for at hver bonde selv må levere sin plast på en avfallsstasjon som har avtale med Grønt Punkt, så kan Felleskjøpet samle inn denne plasten når de likevel er på gårdene for å levere eksempelvis gjødsel. Ordningen skal først testes i fem kommuner i Østerdalen. Vi starter derfor opp et pilotprosjekt hvor vi benytter returtransport til å hente brukt landbruksplast ute på gården. Hensikten med piloten er å teste gjennomførbarheten i en landsdekkende innsamlingsordning.

HVA KAN LEVERES?

Felleskjøpet ønsker å samle inn rundballeplast, gjødselsekker og kanner med ensileringsmiddel. Målet er at det skal bli enklere for bonden, mindre plast på avveie og at plasten som gjenvinnes kan bli til plastposer i Felleskjøpets butikker

HVEM KAN VÆRE MED PÅ PILOTPROSJEKTET?

Piloten vil foregå i områdene Tynset, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal og Rendal. Bor du innenfor følgende postnummer under, vil du derfor ha mulighet til å bestille henting av landbruksplast gjennom Felleskjøpets kundetjeneste.
Postnummer: 2476, 2477, 2478, 2480, 2481, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2490, 2492, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2500, 2501, 2510, 2512, 2513, 2560, 2561, 2580, 2581, 2582, 2584.

HVILKE KRAV STILLES FOR Å BLI MED?

Felleskjøpet ønsker å teste om vi kan heve kvaliteten på den innleverte plasten ved å gjøre enkle grep ute på gården. Derfor vil det stilles en del krav til deg som leverer plasten.

  • Plasten skal være risteren
  • Plasten skal sorteres i de definerte fraksjonene, se nedenfor.
  • Plasten skal leveres i henhold til FKAs krav til innpakking


Krav til innlevering 

For å tilfredstille FKAs krav til innlevering så må landbruksplasten på gården sorteres i følgende fraksjoner:

  • Rundballefolie
  • Rundballenett
  • HD-kanner
  • PP-sekk (herunder gjødselsekker og storsekk kraftfor)

Krav til innpakking


Vi aksepterer følgende:

  • Plast pressa ved hjelp av emballasjepresse
  • Budsjettløsning: Plasten kan også samles i klare 100 liters sekker som igjen samles oppi klare 1000 liters sekker. De kan også puttes i 1000 liters vedsekker.
  • Storsekker kan også samles i storsekker av samme kvalitet

HVORFOR INVESTERE I EN EMBALLASJEPRESSE?

En emballasjepresse kan være veldig plassbesparende og ikke minst tidsbesparende. Felleskjøpet krever ikke at du kjøper din emballasjepresse av oss, men vi tilbyr et svært prisgunstig alternativ vi mener passer veldig godt til en låve, da den ikke krever mye plass. Dette er samme plastpresse som Jan Håvard Kingsrød, i artikkelen under, har på sin gård.

HVORDAN BESTILLE?

Benytt bestillingsskjema nederst på siden.

HVOR OFTE HENTES PLASTEN?

For å få til en bærekraftig ordning så vil det ikke være hensiktsmessig for FKA å hente plasten veldig mange ganger i året. Henting vil derfor skje på FKAs premisser og noen vil kanskje bare ha en henting i året. Har du mye plast vil det være hensiktsmessig å hente flere ganger. Det er derfor fornuftig å samle opp litt mengder før man bestiller.

13.02.2020 17:09
lagt til handlevogn