FORDELER VED Å KOMPRIMERE AVFALLET

Det viktigste er å sortere avfall. Vi mener at FÅ bedrifter i Norge har behov for å komprimere restavfall. Lenger ned beskriver ECO-NOR flere av fordelene ved komprimering av avfall

REDUSERT KOSTNAD

Ved å komprimere avfall reduseres kostnadene ved transport og lagring av avfallet. Dette kan føre til besparelser for både private og offentlige virksomheter.

REDUSERT TRANSPORTBEHOV

   Ved å komprimere avfall kan bedriften transportere større mengder avfall på en gang, og dermed redusere antall turer som kreves. Dette kan bidra til å redusere kostnadene og miljøbelastningen ved transport av avfall.

   REDUSERT PLASSBEHOV

   Ved å komprimere avfall tar det opp mindre plass, og det er derfor lettere å oppbevare og transportere. Dette kan være spesielt viktig på steder med begrenset plass, som for eksempel byer eller mindre lokaler.

   REDUSERT AVFALLSMENGDE

   Ved å komprimere avfallet bedriften man oppnå en høyere tetthet, noe som betyr at man kan få plass til mer avfall i en container, komprimator eller annen oppsamlingsenhet. Dette kan redusere antall tømminger og dermed også redusere mengden avfall som genereres.

   BEDRE HYGIENE

   Komprimering av avfall kan også bidra til å redusere lukt og skadedyr, og kan dermed forbedre hygieneforholdene i området der avfallet oppbevares.

   BEDRE GJEVINNINGSGRAD

   Komprimering av avfall kan bidra til å redusere mengden avfall som går til deponi, og dermed redusere belastningen på miljøet. Det bidrar til bedre utnyttelse ressurser, for eksempel ved å gjenvinne materialer som kan brukes på nytt. 

   BEDRE ARBEIDSMILJØ

   Komprimering av avfall kan også forbedre arbeidsmiljøet for ansatte som håndterer avfall, ved å redusere risikoen for skader og ulykker knyttet til håndtering av store og tunge avfallsobjekter.

   BEDRE ESTETIKK

   Ved å komprimere avfall kan bedriften forbedre estetikken og visuelle opplevelsen av området. I praksis betyr det avfallshåndtering satt i system.

   BEDRE RESSURSFLYT

   Ved å komprimere avfall kan bedriften redusere tiden og arbeidet som kreves for å håndtere og transportere avfall og frigjøre ressurser som kan brukes til andre formål.

   REDUSERT FORSØPLING

   Ved å komprimere avfall kan bedriften redusere risikoen for at avfallet sprer seg og blir forsøpling. Dette kan være spesielt viktig på i forbindelse med plastavfall. Landbruket har stort fokus på å komprimere plastavfallet.

   lagt til handlevogn