ETIKK & FORRETNINGSMORAL

ECO-NOR AS har strenge krav til etikk & forretningsmoral. Vi setter pris på gode verdier.

Se lenger ned for ECO-NOR AS sine etiske retningslinjer

ECO-NORs etiske retningslinjer

Hvordan bruke retningslinjene?

Retningslinjene gjelder for alle Eco-Nors enheter og ledelse i alle datterselskaper. I tillegg må alle ansatte følge lovene og forskrifter i det landet de er ansatt i. Videre forventer Eco-Nor at deres forretningspartnere følger retningslinjene når de gjør forretninger med Eco-NOr eller gjør forretning på vegne av Eco-Nor.

Dersom du er i tvil om hvordan du skal opptre, still deg selv følgende spørsmål:

  • Er oppførselen lovlig?
  • Er oppførselen etisk forsvarlig?
  • Er oppførselen i samsvar med disse retningslinjene og alle prinsipper og lover som er relevante for min aktivitet?
  • Hva slags virkning vil min avgjørelse ha på andre, slik som spesielt våre kunder, leverandører, aksjonærer eller andre ansatte?
  • Hvordan vil min avgjørelse virke på andre? Dersom din oppførsel er lovlig, men synes som en gal opptreden, skal du i det minste vurdere alternative løsninger.
  • Hvordan ville jeg føle meg hvis min avgjørelse ble offentliggjort? Kunne avgjørelsen virkelig rettferdiggjøres og forsvares?
  • Burde jeg spørre min overordnede?

Eco-Nors retningslinjer for atferd og etikk

Retningslinjene er basert på etablert lovverk. Eco-Nor respekterer etablerte lover og forlanger det same av sine ansatte og forretningsforbindelser.

Lovlydighet

Alle firmaer i Eco-Nor gruppen skal påta seg å etterkomme alle lover og regler i de landene de opererer.

Rettferdig konkurranse – Ingen forbudte kartell-avtaler, og ikke love garanti / mottak av fordeler fra forretningsforbindelser som for eksempel kunder eller leverandører (foreksempel gaver og invitasjoner), dersom dette kan gi inntrykk av at disse kan påvirke mottakers dømmekraft eller kan ansees som en påvirkende faktor.

Der det er mulig og forsvarlig med hensyn til det kulturelle miljøet, skal gaver tilbudt fra tredjepart avvises høflig og bestemt. Dersom dette ikke er mulig, skal gaven mottas med takk fra Eco-Nors side og det skal bemerkes at denne gaven skal gjøres tilgjengelig for ansatte i firmaet.

Helse og sikkerhet på arbeid og i miljøet - Våre ansatte tar hensyn til sin egen helse og sikkerhet så vel som våre medmennesker og oppfører oss deretter. Vår oppførsel med hensyn til miljøet begrenser bruk av ressurser og unngår enhver negativ innflytelse på miljøet. Dette strekker seg utover strengt samsvar med miljøvern, arbeidsvern og regler for sikkerhet på arbeidsplassen.

Vern av forretningseiendom – Forretningseiendom (for eksempel designer, kundearkiv, maskin- og programmvare, kontormateriell) kan bare brukes i forretningssammenheng. Det skal beskyttes mot tap, ødeleggelse og tyveri.

Riktig og fornuftig bruk av kommunikasjonssystemer som for eksempel e-post, internett og telefon - Bruk av kommunikasjonssystemer som tjener firmaets interesser. Overdrevet bruk, for eksempel bruk som strekker seg utover begrenset og sporadisk privatbruk, er ikke tillatt.

Beskyttelse av intellektuell eiendom slik som patenter, eiendomsrett, internett-domener, varemerker og designer, men også informasjon av enhver art, som fortjener beskyttelse. - Alle ansatte skal påta seg beskyttelse av Eco-Nors intellektuelle eiendom og gjøre alt som er nødvendig for å sikre maksimal beskyttelse. Likeledes skal vi respektere andres intellektuelle eiendom.

Konfidensiell informasjon - Konfidensiell informasjon er informasjon som tilhører Eco-Nor eller er gitt til Eco-Nor og som ikke er offentlig tilgjengelig. Dette inkluderer for eksempel informasjon om kunder eller fra kunder og leverandører, data som omhandler firmaet, finansielle planer, strategiske planer, osv. Konfidensiell informasjon kan ikke gis til andre enn de personer den er tiltenkt. Det må forsikres om at konfidensiell informasjon er lagret på en solid og sikker måte og at alle forhåndsregler er tatt for å sikre at der ikke kan komme i besittelse av andre enn autorisert personell.

Lov om verdipapirer - Bestemmelsene i Lov om verdipapirer med hensyn til inside-informasjon og handel innen verdipapirer må iakttas.

Bedriftens rett til å signere – Kontrakter eller avtaler kan bare undertegnes i Eco-Nors navn dersom en har rett til.

Ansatte

Likestilling – Mangfoldet og bakgrunnen til alle ansatte respekteres. Dette gjelder kjønn, nasjonalitet, alder, religion, osv. Hver ansatt er ansvarlig for at det verken er eller kan være noen fordommer eller diskriminerende behandling av noe slag. Arbeidsmiljøet skal karakteriseres ved gjensidig tillit og respekt.

Godt rykte – Hver ansatt skal føle ansvar for og hele tiden bestrebe seg på å forbedre firmaets rykte og gjøre alt som er mulig for å unngå skade på firmaet.

Ansatte skal være engasjerte, sysselsatte og forfremmet kun på bakgrunn av sin kvalifikasjon og egnethet til den planlagte aktivitet og aldri som et resultat av noen annen form for prioritert behandling eller forutinntatt mening.

Forfremmelse – De ansvarlige skal foreta forfremmelser og videreutvikling av individuell kunnskap og ferdigheter for alle ansatte.

Deltakerrettigheter – kommunikasjon - Verdigheten til individet og ansattes organisasjonsrettigheter respekteres. Kommunikasjon med og mellom ansatte er ønskelig og støttes ved hjelp av intern firmainformasjon og deltakerrettigheter.

Kunder

Eco-Nor tilbyr merkevareprodukter av toppkvalitet og tjenester til gode priser, og som er sikre når de brukes i henhold til forskriften. Produkter og tjenester er fullt ut og korrekt identifisert, reklamert og avertert.

Forretningspartnere

Eco-Nor setter sin ære i å opprette forbindelser med leverandører, kunder og forretningspartnere, så fordelaktig som mulig for alle parter. I forretningslivet forventer vi at våre partnere følger retningslinjer som er i henhold til retningslinjene i vårt firma.

Offentlig fremtreden

One voice policy – Alle ansatte som representerer firmaet offentlig, må sørge for at representasjonen utelukkende har den fastsatte form og har et godkjent innhold. Informasjon må ikke under noen omstendighet gis når den er ufullstendig eller forfalsket, heller ikke må noe legges til som ikke gjenspeiler fakta. Eksterne forespørsler skal kun besvares av den ansvarlige fagavdelingen. Dette betyr at for eksempel forespørsler fra pressen eller aksjonærer skal henvises daglig leder eller styreformann.

Forretningsintegritet

Aktiv og passiv tillatelse av ulovlige fordeler ECO-NOR AS skal avslå aktiv og passiv tillatelse av ulovlige fordeler når det gjelder tildeling av kontrakter eller ordre. Når det gjelder forretningsforbindelser, får ingen ansatte gi eller motta gaver, betaling eller spesielle tjenester som kan ansees for å være en bestikkelse. Ethvert forsøk på bestikkelse må avslås øyeblikkelig / umiddelbart.

Tvister / Interesseforskjeller

Unngåelse av uenigheter – Tvister der personlige interesser er i strid med ECO-NOR ASs interesser, skal unngås. I alle forretningsforhold må ECO-NOR ASs ansatte sette firmaets interesse foran personlige interesser eller personlig vinning.

ECO-NOR AS forventer at sine ansatte avslår aktiviteter og forretningsavtaler som kan føre til konflikt med deres forpliktelse overfor firmaet.

Eco-Nors ansatte må ikke misbruke sin stilling innen selskapet til å skaffe seg forretningsfordeler for seg selv eller andre.
lagt til handlevogn