FAGLIG INFO

Klikk på bildene nedenfor for mer info.

Ved spørsmål Ring oss på 46 74 64 64 eller send en e-post til post@eco-nor.no.


Avfallstyper

Informasjon om ulike typer avfall, og hvilke krav og regelverk som gjelder.

Handlingsplan for sirkulær økonomi, 2020

Ny handlingsplan for sirkulær økonomi

EØS-notat | 04.05.2020

EUs handlingsplann for sirkulær økonomi, 2020

På engelsk

FN-rapport varsler eksplosjon i avfallsmengder

Lenke til artikkel på avfallnorge.no


Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt

Green Deal

Meldingen (communication) om The European Green Deal ble lagt frem av Kommisjonen 11. desember 2019.

EØS-notat | 07.02.2020

Produsenter får større ansvar for produktene som avfall

Vi foreslår å skjerpe ansvaret til produsenter slik at de må ta større ansvar for produktene etter de blir avfall. Målet er mer sirkulære produkter.

Sirkulær statistikk

I 2022 produserte vi i Norge 12,1 millioner tonn avfall

Lenke til avfallnorge.nolagt til handlevogn