INKO)(naut

Håndtering av inkontinensavfall har aldri vært enklere.

Med INKO)(naut inkontinensvakuumsystem vil du se:
- En reduksjon i avhendingskostnader
- Eliminering av lukt og bakterier
- Trygg oppbevaring og transport innenfor omsorgsanlegget
- Fordeler for miljøet
INKO)(naut inkontinensvakuumsystemet setter standarden for avhending av
- inkontinensavfall.

INKO)(nauts helsemessige fordeler:
hygiene - betydelig forbedring av hygieniske standarder i anlegget
smitte - inkontinenslagring av avfall uten lukt og smittefare
lagring - forenklet lagring og transport av inkontinensprodukter
- lavere risiko - Minimer risikoen for infeksjon ved inkontinensavfall
renhold - Enkel rengjøring gir lavere behov for bruk av kjemikalier

ET SYSTEM SOM BETALER SEG SELV
Ofte er kostnadene for inkontinensavfall ekstremt høye. Bruk av INKO)(naut fører imidlertid til en redusering av volumet av inkontinensavfall. Dette betyr en betydelig reduksjon av avfallshåndteringskostander.

INKO)(naut - ISS Award: Excellence in Innovation

INKO)(naut - ISS AWARD 2014

Inkontinensavfall effektivt kontrollert og med betydelige besparelser

lagt til handlevogn