ÅPENHETSLOVEN

Implementering av Åpenhetsloven i Eco-Nor AS

Oppdatert 01.04.2024

HENSIKT

ECO-NOR AS har gjennomført evalueringer av vår egen drift, samt av våre samarbeidspartnere og leverandører. Målet med disse evalueringene er å overvåke og identifisere eventuelle områder hvor vår virksomhet potensielt kan ha en negativ effekt på rettferdige arbeidsvilkår og fundamentale menneskerettigheter.

Dette dokumentet suppleres av ECO-NOR AS sine etiske retningslinjer.

Forpliktelser under åpenhetsloven.
Alle forretningspartnere må bekrefte sin forståelse av og forpliktelse til å overholde åpenhetslovens krav i forbindelse med sin virksomhet med Eco-Nor AS.

Forretningspartnere skal sikre at deres leveranser, inkludert alle materialer, produkter og tjenester, er i full overensstemmelse med åpenhetslovens bestemmelser og gjeldende lover.

Kontroll- og dokumentasjonsforpliktelser.
Forretningspartnere må ved forespørsel kunne fremvise nødvendig dokumentasjon og opplysninger som støtter deres overholdelse av åpenhetsloven til Eco-Nor AS.

Revisjonsrett
Eco-Nor AS forbeholder seg retten til å initiere revisjoner eller inspeksjoner av forretningspartnere for å verifisere etterlevelse av åpenhetsloven og kontrollrutiner.

Det er forventet at forretningspartnerne samarbeider helt og holder nødvendig informasjon, dokumentasjon, eller tilganger tilgjengelig for slike formål.

Konsekvenser ved manglende etterlevelse
Ved brudd på åpenhetslovens krav eller mangel på tilstrekkelig kontroll, kan Eco-Nor AS velge å suspendere eller terminere samarbeidet med den aktuelle forretningspartneren.

Forretningspartneren kan bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle kostnader eller tap som Eco-Nor AS lider som følge av bruddet.

TILLEGGSPUNKTER
ECO-NOR AS tilbyr regelmessig opplæring for forretningspartnere for å sikre forståelse og etterlevelse av åpenhetsloven.

ECO-NOR AS oppfordrer til dialog og erfaringsoverføring mellom forretningspartnerne for å fremme beste praksis i hele leveransekjeden.

ECO-NOR AS stiller krav til etisk handel som en del av leverandøravtaler, inkludert rettferdig lønn, arbeidsforhold og miljøhensyn.

ECO-NOR AS  jobber med prosesser for regelmessig risikovurdering i leveransekjeden for å identifisere og håndtere potensielle brudd på åpenhetsloven.

Oppdateringer og gjennomgang
Eco-Nor AS vil periodisk revidere og oppdatere disse retningslinjene for å reflektere eventuelle endringer i lovgivning eller beste praksis. Forretningspartnere forventes å holde seg oppdaterte og etterleve de nyeste retningslinjene.

Lenke til Åpenhetsloven

lagt til handlevogn