VI FORPLIKTER OSS

Som et engasjert og ansvarlig selskap, anerkjenner ECO-NOR AS viktigheten av å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi forstår vår rolle i samfunnet ikke bare som en aktør i næringslivet, men som en del av en større global innsats for å fremme velstand, miljømessig bærekraft og sosial rettferdighet for nåværende og fremtidige generasjoner.

FNs bærekraftsmål representerer en universell kall til handling for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og halt klimaendringene innen 2030, og består av 17 overordnede mål og 169 underliggende delmål. Disse målene utgjør en global agenda med det formål å veilede land, næringslivet, og sivilsamfunnet mot en felles og bærekraftig retning.

I lys av dette, har ECO-NOR AS forpliktet seg til å integrere disse målene i vår virksomhetsstrategi og daglige operasjoner. Vi har identifisert følgende bærekraftsmål som særlig relevante for vår virksomhet og hvor vi kan gjøre en betydelig innvirkning:

 1. Sikre rettferdig lønn hos leverandører. 
 2. Tilby konkurransedyktig lønn til våre ansatte.

 1. Tilby ufaglærte ansatte mulighet til å utdanning.

 1. Forbedre energieffektiviteten i bygninger og produksjon.
 2. Investere i eller samarbeide med oppstartsselskaper som utvikler ren energiteknologi.


 1. Sikre at arbeidsplassen er tilgjengelig og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.
 2. Fremme en kultur av respekt og forståelse for ulike kjønnsidentiteter og kulturelle bakgrunner i alle deler av virksomheten.
 1. Reduksjon av bedriftens totale karbonutslipp og implementere tiltak.
 2. Elektriske eller lavutslippskjøretøy.
 3. Investere i eller støtte praksiser og teknologier som reduserer klimagassutslipp fra landbruket.

  1. Forplikte seg til høyeste standarder av etikk og integritet i alle aspekter av virksomheten.
  2. Bidra til initiativer som fremmer rettferdighet og bekjemper korrupsjon
  1. Veldedighetsdonasjoner - Lokalt og internasjonalt
  2. Rettferdig prissetting av våre produkter og tjenester.

  1. Lønn etter kvalifikasjoner og ikke etter kjønn.
  2. Magnfoldsrekrutering dersom mulig.

  1. Tilby yrkesrettet opplæring og videreutdanning for ansatte.
  2. Bidra til økonomisk vekst i lokalsamfunnet gjennom partnerskap og investeringer.


  1. Fremme bruk av bærekraftige transportmidler, både for ansatte og i logistikkoperasjoner.
  2. Implementere og støtte initiativer for reduksjon, gjenbruk, og resirkulering av avfall i samfunnet.

  1. Delta i initiativer for å redusere forsøpling og plastforurensning i havet.
  2. Bidra til forskning og utvikling av teknologier og metoder for å beskytte marint biologisk mangfold.

  1. Etablere og vedlikeholde samarbeid med andre organisasjoner, både i privat og offentlig sektor, for å fremme bærekraftige løsninger.
  2. Fremme deling av kunnskap, erfaringer og beste praksiser innen bærekraftig utvikling på tvers av industrier og landegrenser.
  1. Helseprogrammer for ansatte
  2. Fokus på reduksjon av CO2-fotavtrykk.
  3. Støtte idrettslag

  1. Installere vannbesparende teknologier i drift.
  2. Støtte prosjekter som gir tilgang til rent vann i lokalsamfunn.

  1. Utvikle og implementere miljøvennlige operasjonelle prosesser.
  2. Samarbeide med bedrifter for å utvikle bærekraftige løsninger.

  1. Innføre sirkulær økonomi i produksjonsprosesser for å minimere avfall og gjenbruke ressurser.
  2. Tilby informasjon til kunder om bærekraftig forbruk.
  3. Bærekraftiginnkjøp for produksjon og handel.

  1. Fremme og anvende praksiser for bærekraftig landbruk som beskytter naturlige økosystemer.
  lagt til handlevogn