UTSLIPP

 

Reduksjon av bedriftens utslipp er et viktig skritt mot en mer bærekraftig drift.

Her ser du noe av det vi i ECO-NOR AS streber etter å oppnå.


Energieffektivisering

Se på muligheter for å redusere energiforbruket i alle ledd av virksomheten. Dette kan inkludere oppgradering til energieffektive lyskilder, isolering av bygninger, og bruk av programmerbare termostater.


Reduser, gjenbruk, resirkuler

Strategi for avfallsreduksjon ved å oppmuntre til gjenbruk og sørge for at avfall blir sortert for resirkulering. Mål om 99% sorteringsgrad


Bærekraftig transport

Bruk av mer miljøvennlige transportmetoder blant ansatte, som sykling, gåing, kollektivtransport, eller bruk av elbiler. Policy for fjernarbeid der det er mulig.


Grønn innkjøpspraksis

ECO-NOR AS velger leverandører og produkter som har en bærekraftig profil. Dette inkluderer alt fra kontorrekvisita til råmaterialer som er produsert på en miljøvennlig måte.


Digitalisering og papirløs drift

Reduksjon bruken av papir ved å ta i bruk digitale løsninger for dokumenthåndtering, møter og kommunikasjon. Mindre avfall og energiforbruk knyttet til produksjon og resirkulering av papir.


Produktdesign med tanke på miljøet

ECO-NOR AS Integrerer så langt det er mulig prinsipper for bærekraft i designfasen av produkter for å redusere råmaterialbruk, forbedre muligheten for gjenbruk og resirkulering, og minimere produktets livssyklusutslipp.


Optimalisering av logistikk og forsyningskjede

Vi analyserer og optimaliser logistikk- og forsyningskjedene for å redusere transportavstander, forbedre lasteeffektivitet, og velge miljøvennlige transportalternativer.


Utslipp fra interne biler

Fokus miljøvennlig kjøring, smarte kjøreruter og unngå unødig tomgang og å kjøre med jevn hastighet. Kjøretøy skal kun vaskes i miljøvennlige vaskeanlegg med svanemerket kjemi.
lagt til handlevogn