Søk om støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Søk om støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond har etablert ei ny ordning der du kan søkje om støtte til plastpresse.

Les mer her https://www.bondelaget.no/moreogromsdal/nyheter/sok-om-stotte-til-plastpresse-gjennom-barekraftfondet

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste Felleskjøpet eller Felleskjøpet Rogaland Agder avdeling for mer informasjon eller kontakt oss.

16.04.2023 20:39
lagt til handlevogn